زمان مراجعه به دبستان

زمان مراجعه به دبستان

بسمه تعالی

باسلام

اولیای محترم ساعت کاری مراجعه به دبستان کعبه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9الی 13می باشد.

شماره تماس دبستان کعبه:42511324

 

 باتشکر                    

مدیریت دبستان کعبه