ثبت نام پیش و پایه اول آغاز شد

ثبت نام آغاز شد لطفا جهت ثبت نام کیک نمایید و مدارک مورد نظر جهت ثبت نام راتکمیل نموده و به دبستان تحویل نمایید.

دبستان غبر دولتی دخترانه کعبه و خاتم الانبیاء در تمامی پایه ها از پایه اول تا ششم و هم چنین پیش دبستانی با شهریه سال قبل ثبت نام به عمل می آورد 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پیش دبستانی و پایه اول :

1-کپی شناسنامه دانش آموزی 2 سری

2-کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر 2سری

3-کپی کارت بهداشت دو طرفه 

4-سه قطعه عکس4×3با پوشش اسلامی

5-تکمیل فرم قرداد شهریه

6-تکمیل فرم مشخصات دانش آموز

7-پوشه نارنجی رنگ ویژه پیش دبستانی دختران و آبی ویژه پسران 

تلفن تماس دبستان کعبه:42511324

تلفن تماس دبستان خاتم الانبیاء:42520857

گزارش تصویری